W związku z publikacją w ESPP komunikatu dotyczącego aranżacji postaci i martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami przypominamy, że niniejsze wytyczne służą do właściwego przygotowania się SZKOŁY PLASTYCZNEJ do Przeglądu plastycznego a zatem wykonywanie tych czynności winno być tak zorganizowane, by uczniowie nie wykorzystywalitego faktu do pracy nad zadaniem Przeglądu plastycznego, które będzie realizowane 18, 19, 20 listopada 2019 r. (termin podstawowy).

Nie można dopuścić np. do tego, by przygotowane martwe natury były fotografowane czy wykorzystywane do ćwiczeń lub zadań plastycznych przed terminem badania jakości kształcenia.

Ważne jest, by do czasu Przeglądu sale, w których będą zainstalowane martwe natury, wyłączyć z zajęć, a jeżeli to niemożliwe, w/w ekspozycje były zasłonięte.

Zasady aranżacji

 

RYSUNEK

rysunkowe studium postaci siedzącej – zasady aranżacji:

Postać młodego mężczyzny/chłopca siedząca na bryle (sześcian) z wyraźnym skrętem tułowia w prawo w stronę światła; (dopuszczalna jest postać dziewczęca, włosy krótko ścięte)

dłonie: lewa oparta na kolanie, prawa na bryle;

stopy: lewa stopa wysunięta do przodu, prawa cofnięta, pięta dotyka bryły;

ubiór: ciemna, gładka, dopasowana koszulka z krótkimi rękawami; jasne, luźne spodnie do kolan, stopy bose;

otoczenie modela: ciemna podłoga, jednolite szare tło; punktowe, sztuczne światło padające z prawej strony modela.

Ujęcie całościowe modela.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)

Uwaga! – lewy górny róg kartonu (7x5 cm) należy pozostawić niezarysowany do naklejenia kodu po zakończeniu pracy; pracę zakodować jak na filmiku instruktażowym

 

 

MALARSTWO

martwa natura - zasady aranżacji:

Ustawienie w określonym punkcie pracowni malarskiej, przy ścianie, nie rozbudowana nadmiernie i niezbyt rozległa, aby rekwizyty nie okazały się zbyt małe i rozproszone.

Trzy, cztery draperie skontrastowane barwą, około ośmiu rekwizytów zróżnicowanych kształtem, skalą, kolorem, fakturą i charakterem.

Zalecane światło dzienne, wyraźne określone plany i głębie ustawionej martwej natury.

Klarownie ująć jej charakter

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)

Uwaga! – lewy górny róg podobrazia (7x5 cm) należy pozostawić niezamalowany do naklejenia kodu po zakończeniu pracy; pracę zakodować jak na filmiku instruktażowym

 

RZEŹBA

temat podany w dniu sprawdzianu 20.11. – godz. 8:00 (po zalogowaniu się do systemu):

Płytkę do wykonania reliefu można przygotować wcześniej.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)

Uwaga! – pracę zakodować jak na filmiku instruktażowym