Skala ocen:

prace będą oceniane od 1 do 25 pkt.

 

«powrót