RZEŹBA – temat pracy, przygotowany i przesłany przez Centrum, zostanie przestawiony uczniom przez Zespół nadzorujący w dniu przeglądu z rzeźby, bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.

Relief – format maksymalny 20 x 15 x 5 cm;

technika: szara plastelina;

grubość nałożonej warstwy plasteliny, przygotowanej na sztywnej podkładce nie przekraczająca 2,5 cm;

do małej formy rzeźbiarskiej uczeń dołącza 1-2 szkice projektowe (A5), które zostaną poddane ocenie formalnej wraz z pracą.

 

«powrót