RYSUNEK – Ujęcie całościowe rysunkowego studium postaci siedzącej.

Format 100 x 70 cm na białym kartonie (brystol), o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m² .

Technika: ołówek grafitowy (artystyczny); dopuszcza się możliwość realizacji zadania z rysunku węglem (artystycznym) pod warunkiem, że uczeń utrwali swoją pracę fiksatywą bezpieczną dla środowiska a szkoła zapewni odpowiednie warunki do wykonania tej czynności w czasie przewidzianym na realizację zadania.

 

«powrót