W związku z tym, że praca ucznia na Przeglądzie plastycznym powinna w pełni umożliwić mu profesjonalną i niczym nie zakłóconą realizację zadań, na sali, w której odbywa się badanie nie można mieć miejsce jakiekolwiek zakłócenie procesu pracy, np. używaniem telefonów, urządzeń odtwarzających muzykę, innego sprzętu elektronicznego.

Nikt, poza wyznaczoną przez DYREKTORA SZKOŁY osobą, nie może fotografować prac zarówno w trakcie trwającego przeglądu, jak i po jego zakończeniu.

Na sali nie mogą przebywać osoby trzecie, nie ujęte w harmonogramie pracy ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO z wyłączeniem DYREKTORA SZKOŁY oraz NADZORU PEDAGOGICZNEGO (CEA).

Polecenia dla uczniów

RYSUNEK

Wykonaj rysunkowe studium postaci siedzącej (w ujęciu – cała postać) na kartonie w formacie 100x70 cm, technika: ołówek, węgiel*

*Można zrealizować w/w zadanie węglem artystycznym pod warunkiem, że uczeń samodzielnie utrwali swoją pracę fiksatywą bezpieczną dla środowiska. Zamiar realizacji zadania węglem uczeń ma obowiązek zgłosić niezwłocznie po ukazaniu się niniejszego komunikatu Dyrektorowi szkoły, aby w szkole zostały zapewnione odpowiednie warunki do bezpiecznego i samodzielnego wykonania utrwalenia pracy. Czynność utrwalenia pracy fiksatywą nastąpić może jedynie w czasie przewidzianym na realizację zadania.

Zwróć uwagę na właściwą kompozycję, poprawne proporcje modela, jego budowę anatomiczną, cechy portretowe, charakter pozy i najbliższego otoczenia modela,

Realizując pracę wykorzystaj świadomie środki artystycznego wyrazu tj.: światło, zróżnicowanie walorowe, wyraź relacje przestrzenne.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)

Uwaga! – lewy górny róg kartonu (ok. 7x5 cm) należy pozostawić niezarysowany do naklejenia kodu po zakończeniu pracy;

Polecania dla uczniów.

MALARSTWO

Wykonaj malarskie studium ustawionej martwej natury na podobraziu (kartonie, płótnie) w formacie 50 x 70 cm, farbami wodnymi (tempera lub akryl artystyczny).

Komponując możesz dokonać kadrowania, ale pamiętaj, aby w kompozycji zaznaczyć przestrzeń i relacje między przedmiotami. Unikaj zbyt małej ilości przedmiotów.

Zwróć uwagę na świadomą kompozycję elementów na płaszczyźnie, poprawne proporcje, charakter plastyczny rekwizytów i draperii, kolorystykę i fakturę.

Uwzględnij światło, temperaturę barw i relacje przestrzenne.

Świadomie wykorzystaj malarskie środki artystycznego wyrazu w przedstawieniu charakteru martwej natury.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)

Uwaga! – lewy górny róg podobrazia (ok. 7x5 cm) należy pozostawić niezamalowany do naklejenia kodu po zakończeniu pracy;

Uwaga! Gdyby zabrakło kodów prosimy wpisać kod ręcznie

Polecania dla uczniów

RZEŹBA – Pejzaż – relief.

Wykonaj na podstawie dwóch własnych szkiców rysunkowych z wyobraźni pejzaż.

Realizując pracę zwróć uwagę na oddanie właściwych proporcji poszczególnych elementów kompozycji. Modelując możesz ujmować lub dodawać masy plastycznej. Liczy się indywidualne podejście do tematu i kreatywność w realizacji pracy. Pamiętaj o środkach artystycznego wyrazu tj.: kompozycja, ekspresja, faktura, detal itp.

Technika – modelowanie w plastelinie, relief

format: 15 x 20 cm,

wyjściowa grubość warstwy plasteliny: 2,5 cm,

maksymalna grubość warstwy wraz z podkładką nie może przekroczyć: 5 cm.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)
Uwaga! – pracę zakodować jak na filmiku instruktażowym (kodujemy pudełko, szkice i podkładkę)

Wykonując dokumentację fotograficzną reliefu należy oświetlić go światłem bocznym (aby uwypuklić strukturę rzeźby – reliefu).

 

Polecenie dla ucznia (publikacja 4 grudnia, godz. 8:00 – DRUGI TERMIN)

RZEŹBA – Widok z okna – relief.

Wykonaj relief pt. „Widok z okna” na podstawie 1-2 własnych szkiców rysunkowych z wyobraźni.

Realizując pracę zwróć uwagę na oddanie właściwych proporcji poszczególnych elementów kompozycji. Modelując możesz ujmować lub dodawać masy plastycznej.
Liczy się indywidualne podejście do tematu i kreatywność w realizacji pracy.
Pamiętaj o środkach artystycznego wyrazu tj.: kompozycja, ekspresja, faktura, detal itp.

Technika – modelowanie w plastelinie, relief;

format: 15 x 20 cm;

wyjściowa grubość warstwy plasteliny: 2,5 cm;

maksymalna grubość warstwy wraz z podkładką nie może przekroczyć: 5 cm.

Czas pracy 6 godzin lekcyjnych (przerwy zgodnie z planem lekcji w szkole)
Uwaga! – pracę zakodować jak na filmiku instruktażowym (kodujemy pudełko, szkice i podkładkę)

Wykonując dokumentację fotograficzną reliefu należy oświetlić go światłem bocznym (aby uwypuklić strukturę rzeźby – reliefu).