23 września-7 października 2019 roku

- rejestracja szkół oraz wszystkich uczniów objętych badaniem jakości kształcenia artystycznego w Elektronicznym Systemem Przeglądu Plastycznego (ESPP);

do 7 października 2019 r.

- przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA nauczycieli – kandydatów 
ze szkoły do Komisji ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020 (plik doc. i pdf.) (w uzgodnieniu z Wizytatorem Regionalnym) oraz uaktualnionych danych o szkole (plik na portalu CEA oraz ZSP Katowice).

do 14 października 2019 r.

- przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA składów Zespołów nadzorujących. (plik doc. i pdf.) (w uzgodnieniu z Wizytatorem Regionalnym).

do 30 października 2019 r.

- przesłanie przez ZSP w Katowicach kurierem do szkół naklejek z kodami dla każdego ucznia wraz z listą zbiorczą oraz kodu szkoły;

8 listopada 2019 r.

- opublikowanie w ESPP komunikatu dotyczącego aranżacji postaci i martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami;

15 listopada 2019 r.

- opublikowanie w ESPP poleceń dla uczniów dotyczących realizacji zadań z rysunku i malarstwa,
- powołanie przez Dyrektora CEA Komisji badających jakość kształcenia;

20 listopada 2019 r. (godz. 800):

- opublikowanie w ESPP tematu z rzeźby (relief) wraz z poleceniem dla uczniów;

Listopad-grudzień - ogólnopolskie przeglądy plastyczne w roku szkolnym 2019/2020:

Termin podstawowy:

18 listopada 2019 r. - rysunek/malarstwo
19 listopada 2019 r. - rysunek/malarstwo
20 listopada 2019 r. - rzeźba

Termin dodatkowy:

2 grudnia 2019 r. - rysunek
3 grudnia 2019 r. - malarstwo
4 grudnia 2019 r. - rzeźba

18 / 19 / 20 listopada 2019 r.

- zgłoszenie przez szkoły w Elektronicznym Systemie Przeglądu Plastycznego (ESPP) uczniów, którzy nie przystąpili do zadań Przeglądu; CEA w tym Wizytatorzy Regionalni w porozumieniu z Dyrektorami szkół ustalą miejsca realizacji zadań terminu dodatkowego.

do 25 listopada 2019 r.

- nieprzekraczalny termin dostarczenia przez szkoły starannie zabezpieczonych przesyłek z pracami uczniów wraz z dokumentacją fotograficzną do Współorganizatorów Przeglądu: MALARSTWO – ZSP Katowice, RYSUNEK – ZSP Gdynia-Orłowo, RZEŹBA – ZSP Częstochowa.

5-18 grudnia 2019 r. - prace Komisji oceniających

Terminy pracy Komisji: 

5-6-7 grudnia 2019 r. – MALARSTWO - Katowice (2 komisje),
9-10-11 grudnia 2019 r. – MALARSTWO - Katowice (2 komisje),

12-13-14 grudnia 2019 r. – RYSUNEK - Gdynia-Orłowo (2 komisje),
16-17-18 grudnia 2019 r. – RYSUNEK - Gdynia-Orłowo (2 komisje),

9-10-11 grudnia 2019 r. – RZEŹBA - Częstochowa (2 komisje),
12-13-14 grudnia 2019 r. – RZEŹBA - Częstochowa (2 komisje)

do końca stycznia 2020 r.

- przesłanie drogą elektroniczną (ESPP) do poszczególnych szkół plastycznych wyników badań jakość kształcenia z rysunku, malarstwa i rzeźby, uczniów danej szkoły.