Dokumentacja fotograficzna

Szkoły plastyczne niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadań:

np. MA2055.jpg – malarstwo; RY2055.jpg – rysunek; RZ2055.jpg - rzeźba

dodatkowo opisane kodem pliki foto przesyłają do systemu na serwerze ZSP w Katowicach, a oryginalne pliki pozostają w archiwum szkolnym;

 

«powrót