Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby – badanie jakości kształcenia artystycznego

 

Podstawa prawna:

Badanie jakości kształcenia oraz nadzór nad szkołami i placówkami artystycznymi sprawowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie:

Szczegóły Przeglądu określa regulamin z dnia 14 czerwca 2019 oraz komunikat CEA z dnia 30 września 2019 r.

Współorganizatorzy ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020: